Filter resetten

Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. 4Locals draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is 4Locals niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. 4Locals staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. 4Locals is niet aansprakelijkheid voor schade:
  1. Toegebracht door de website
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 5. Ook is 4Locals gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 6. 4Locals behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 7. 4Locals is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks
 8. 4Locals behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 10. De gebruiker vrijwaart 4Locals, de werknemers van 4Locals, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

1.1 Privacy

Wij vinden privacy belangrijk voor de bezoekers van deze website. Vandaar dat we u vragen even de tijd te nemen om aandachtig ons privacy beleid door te nemen. Hieronder geven we aan wat voor soorten info verzameld kan worden tijdens het gebruik van deze website.4Locals respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons direct verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

1.2 Logfile voor statistieken & Google Analytics

Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat uw IP-adres, browser info gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), eventuele internetprovider & een tijdstip van bezoek met hieraan gekoppeld de pagina's welke u heeft bezocht. Deze website maakt hiervoor onder andere gebruik van het websitestatistiek programma Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. Analytics maakt gebruik van “cookies” De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten & is voor ons inzichtelijk d.m.v. Een inlog op dit pakket op een online locatie. Zowel 4loclas alsook Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de bewerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. Dit zijn dus echter nooit zaken die u direct aan ons heeft doorgegeven zoals besproken bij punt 1.1: privacy.

1.3 Google Adsense

Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (o.a. Google Adsense) die via dit kanaal op deze site adverteren kunnen. 4locals.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Als u de exacte bepalingen wenst te weten adviseren wij u om het privacy beleid van Google te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Voor de duidelijkheid; 4locals.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op; we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

1.4 Cookies uitzetten

U kan er voor kiezen deze cookies uit te zetten in uw eigen browser. Wij raden dit echter af omdat het invloed kan hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website.

Het wissen van cookies heeft geen zin. De volgende keer dat u een website bezoekt wordt er een nieuwe cookie aangemaakt. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.